Výtvarná soutěž: Z pohádky do pohádky

Pro děti od 3 do 15 let
Minimální formát obrázku je A4 (doporučujeme ale A3 a větší)
Práce musí být označené jménem, příjmením, adresou bydliště nebo školy, e-mailovou adresou, telefonem, věkem autora a názvem díla.
Obrázky lze odevzdat osobně nebo poslat poštou na adresu:

1) Doubravecký klub, Zábělská tř. 54B, 312 00 Plzeň
2) Úřad městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, Plzeň

Uzávěrka: 12.5. 2023
O výsledku soutěže budou informováni pouze vítězové, popř. další ocenění, a to telefonicky nebo písemně.
Slavnostní předávání cen proběhne v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55, Plzeň ve čtvrtek 1. 6. 2023 od 17.00 hod.

Kontakty

Čivišová Barbora

Telefon: +420 378 036 699
Mobil: +420 724 602 740
E-mail: civisovab@plzen.eu

Kailová Anna, Bc.

Telefon: +420 378 036 697
Mobil: +420 720 044 214
E-mail: kailovaa@plzen.eu

Ukázat na mapě