Kurzy a kluby pro děti

Důležité upozornění - Doubravecký klub se pro veřejnost uzavírá!
S velkou lítostí oznamujeme, že veškeré aktivity Doubraveckého klubu jsou až do odvolání zrušeny. Bližší informace vám poskytnou pracovnice Doubraveckého klubu na telefonu 378 036 699 nebo 724 602 740

Na školní rok 2019/2020 nabízíme pro 2.pololetí
-nábory probíhají od 15.1.2020 od 9.00 hod.


ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ (od 4 do 6 let - předškoláci)
- učení hravou formou - malování, zpívání, dětské říkanky, hry, napodobování
- děti se naučí, jak se představit, říct něco o sobě, požádat o pití, zeptat se kamaráda, vyjádřit emoce apod.
- tematicky zaměřené hodiny Halloween, Mikuláš, Vánoce, Velikonoce
- říkanky, hry, písničky
- období: únor - květen
1. hodina 10.2.2020
- Po 16.15 - 17.15 hod.
- kurzovné: 890,- Kč

CVIČENÍ S DĚTMI (od 2 do 4 let s jedním rodičem) - Omlouváme se, z personálních důvodů neotevřeme.
- společné cvičení, hry, písničky
- všeobecný rozvoj motoriky
- používání cvičebních a herních pomůcek (trampolína, setcross, prolézačky...)
- cvičení koordinace a rovnováhy
- pohybové písně a básničky, jednoduché tanečky
období: únor - květen
1. hodina 4.2.2020
- Út 9.00 - 9.45 hod.
- kurzovné: 800,- Kč


KLUB HVĚZDIČKA (od 2 do 4 let - jedno dítě a jeden dospělý)
- výtvarná výchova, hry, pohyb, zpěv, divadlo
období: únor - květen
1. hodina Po 3.2.2020
- Po 9.00 - 10.30 hod. OBSAZENO
1. hodina  Čt 6.2.2020
- Čt 9.00 - 10.30 hod. OBSAZENO
- kurzovné:  990,- Kč

ASIJSKÁ BOJOVÁ UMĚNÍ - od 7 let
- pro začátečníky i pokročilé
- rozvíjení fyzické zdatnosti, základy sebeobrany proti šikaně
období: únor - květen
1. hodina 7.2.2020
- Pá 17.30 - 19.00 hod. OBSAZENO
- kurzovné: 930,- Kč


DIVADELNÍ KROUŽEK (od 5 do 7 let)
- rozvoj samostatnosti, zodpovědnosti a odvahy formou hraní scének a pohádek
- trénink a rozvoj řeči – výslovnost, slovní zásoba, logopedická cvičení
- výtvarná činnost – výroba kulis a rekvizit
období: únor - květen
1. hodina 4.2.2020
- Út 16.00 – 17.30 hod. OBSAZENO
- kurzovné: 790,- Kč

TANEČNÍ KROUŽEK (od 4 do 6 let)
 všestranné rozvíjení pohybových schopností, tanec
období: únor - květen
1. hodina 3.2.2020
- Po 17.15 - 18.15 hod. OBSAZENO
- kurzovné: 820,- Kč

PÍSNIČKY U KLAVÍRU (od 4 do 6 let)
- hudební a hlasová příprava, hra na Orffovy nástroje, zpěv
období: únor - květen
1. hodina 7.2.2020
- Pá 16.30 – 17.30 hod.
- kurzovné: 820,- Kč

ZOBCOVÁ FLÉTNA (od 5 do 13 let)
- pro začátečníky i pokročilé
- skupinová výuka, základy hry, rozvoj rytmů, výuka zdravého dýchání
období: únor - květen
1. hodina 12.2.2020
- St 17.30 - 18.30 hod. - začátečníci
- St 18.30 - 19.30 hod. - pokročilí

- kurzovné: 750,- Kč

VÝTVARNÝ KROUŽEK (od 6 let)
- tradiční i netradiční výtvarné techniky
období: únor - květen
1. hodina 6.2.2020
- Čt 17.00 - 18.30 hod. OBSAZENO
- kurzovné: 1070,- Kč

VÝTVARNÝ KLUB (od 12 let)
- kresba, malba a další výtvarné techniky. Kurz je zaměřený i na případnou přípravu na talentové zkoušky
období: únor - květen
1. hodina 7.2.2020
- Pá 15.00 - 17.00 hod.
- kurzovné: 1.160,- Kč


HRA NA KYTARU ÚT (od 10 let)
- pro pokročilé
- doprovodná kytara a folk, výuka ve skupině
období: únor - květen
1. hodina 4.2.2020
- Út pokročilí 16.30 – 17.30 hod.
- kurzovné: 750,- Kč


HRA NA KYTARU ST (od 10 let)
- pro začátečníky a mírně pokročilé
- doprovodná kytara a folk, výuka ve skupině
období: únor - květen

1. hodina 12.2.2020
- St začátečníci 17.00 - 18.00 hod.
- St mírně pokroč. 18.00 - 19.00 hod.
OBSAZENO
- kurzovné: 750,- Kč


KERAMIKA (od 6 do 14 let)
- materiál a pomůcky na místě v ceně kurzovného
období: únor - květen
pondělní nebo úterní kurzy
1. hodina PO 3.2.2020
- Po 16.30 – 18.00 hod. OBSAZENO
1. hodina ÚT 4.2.2020
- Út 17.00 – 18.30 hod. OBSAZENO
- kurzovné: 1.080,- Kč

JÓGA PRO DĚTI - (od 4 do 6 let)
- kreativní cvičení, které rozvíjí fantazii u dětí zábavnou formou tak, že děti putují danou lekcí, která zahrnuje prvky jógy
- během každé lekce si tak zlepšují koordinaci a soustředění, naučí se správnému dýchání i uvolnění a harmonizují tak celé tělo, které je pak více imunní vůči onemocněním
období: únor - květen
1. hodina - 4.2.2020
- Út 15.00 – 16.00 hod. - otevíráme nově
- Út 16.00 – 17.00 hod. OBSAZENO
- kurzovné: 850,- Kč

____________________________________________________________                                                 

 ZMĚNA ČASU A TERMÍNU U KURZŮ VYHRAZENA! 

PŘIHLÁŠENÍ:

- Nábor začíná od 15.1.2020 od 9.00 hod 
- OSOBNĚ v kanceláři D klubu, Zábělská tř. 54B, Plzeň
- E-MAILEM (přednostně vyřizujeme přihlášení osobně) na adresu sterbovap@plzen.eu. Přihlášení přes mail je platné pouze při zpětném potvrzení!!! Zároveň od nás obdržíte vygenerovaný variabilní symbol, bez v.s. nelze provádět platbu.

Soubory ke stažení:
přihláška
souhlas se zpracováním os. údajů

Hodiny nelze zakoupit jednotlivě, ukázkové hodiny nebo hodiny na zkoušku nejsou možné, kurzovné MUSÍ být uhrazeno před zahájením docházky do kurzů! Při předčasném ukončení docházky se kurzovné nevrací!

PLATBU KURZOVNÉHO proveďte až po potvrzení vyplněné přihlášky. Při potvrzení obdržíte námi vygenerovaný variabilní symbol, který prosím uveďte při platbě. 

PŘEVODEM na účet číslo: 19-2721311/0100-  nutné uvést VS!
HOTOVĚ na ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55 v příjmové pokladně - kancelář č. 16 - nutné uvést nebo nahlásit VS!

 

Kontakty

Čivišová Barbora

Telefon: +420 378 036 699
Mobil: +420 724 602 740
E-mail: civisovab@plzen.eu

Ukázat D klub na mapě »